Избор од неколку ТВ гостувања

Историја на ВИЗИА

Почетоците во 2002 година

Вовед на Факоемулзификацијата во Македонија 

со Др. Серж Самама од Париз

Историја на ВИЗИА

Вовед на Ексимер Ласер за првпат во Македонија

со Др. Липшиц од Израел

2004г

Работно Време

Понеделник - Петок     08:00 - 19:00

Сабота                                09:00 - 13:00

Контакт

(02) 309 20 40

(02) 309 20 30

070 339 164

eyecenter@vizia.com.mk

Vizia - Centar za oci